สกรีนเสื้อ ,สกรีนเต้นท์

การสกรีนทำได้หลายแบบ เช่น การทำบล๊อกสกรีนแล้วปาดสี  การพิมพ์ลงบนเสื้อโดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล  การสกรีนแบบรีดร้อนโดยใช้แฟลกพิมพ์และแฟลกตัด การสกรีนแต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  จะเลือกวิธีไหนนั้นต้องดูงานและจำนวน  ซึ่งทางร้านจะแนะวิธีที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า